We gaan onder voorbehoud op 6 juli weer open!!

Beste leden,

Na lange tijd gesloten te zijn geweest openen wij (tenzij het kabinet anders beslist) onze deuren weer op 6 juli 2020.
In verband met de COVID-19 maatregelen gaan we vanaf 6 juli 2020 werken met een online reserveringssysteem. Deze is te vinden via:

https://inschrijven.svhaaksbergen.nl/

Inschrijven kan uitsluitend per bovenstaande link. Inschrijven per telefoon of anderszins is niet mogelijk.
De instructies voor het inschrijven zijn op die pagina te vinden. In beginsel starten we op met twee schietavonden per week op maandag en woensdag. De eerste twee weken kun je je maximaal eenmaal per week inschrijven. Er mag alleen geschoten worden met wapens die onder de categorieën vallen waar je volgens ons systeem voor bent geautoriseerd. Baan 1 gelieve alleen te reserveren voor schutters die gebruik maken van munitie die niet geschikt is voor de kogelvanger (denk aan .223 / .308 etc.). Als baan 1 nog de enige mogelijkheid is op het door jou gewenste tijdstip dan mag je die reserveren. Als baan 2 en 3 nog vrij zijn dan verwachten we dat je die eerst reserveert. We werken met blokken van een half uur waarin daadwerkelijk 25 minuten kan worden geschoten. 5 minuten voor de eindtijd van je reservering begin je met opruimen zodat de volgende schutter ook zo goed mogelijk van zijn tijd gebruik kan maken. Hiervoor krijg je van de baancommandant een seintje. Verenigingswapens en munitie zijn te verkrijgen in het voorportaal van de schietbaan. Daar kun je je ook inschrijven door het scannen van je KNSA-pas. Wees op tijd aanwezig (doch ook niet te vroeg) en houd rekening met eventuele aanschaf van munitie of andere zaken.

Het is tijdelijk niet toegestaan om de baan aan te vegen, dit wordt gedaan door het dienstdoende bestuurslid.

Het is de bedoeling dat je alleen komt om te schieten. Na het schieten verwachten we dat je zo spoedig mogelijk weer vertrekt. De kantine is tot tenminste de eerste twee weken na 6 juli 2020 gesloten. Tot nader order is het meebrengen van vrienden, familie etc. (introducés ) verboden. Blijf bij griep/COVID-19/verkoudheidsverschijnselen zoals niezen en hoesten thuis!

We gaan er van uit dat eenieder zich houdt aan de maatregelen en protocollen in het belang van jullie gezondheid en de gezondheid van jullie medeschutters. Het al dan niet opzettelijk overtreden van de maatregelen en (RIVM) protocollen zal in ieder geval leiden tot een officiële waarschuwing. Dit geldt ook voor het niet opvolgen van aanwijzingen van de aanwezige baancommandant of bestuurslid. Bij meerdere overtredingen zal het bestuur zich beraden over een gepaste straf, waarbij royement het uiterste middel zal zijn. Het van toepassing zijnde door de KNSA ontwikkelde protocol vinden jullie in de bijlage van deze e-mail. Verder willen wij jullie er aan herinneren dat tijdens onze schietavonden niet mag worden geschoten met hagel/zwartkruit en er niet mag worden gerookt op de baan en in het voorportaal.
Ten minste de eerste twee weken na 6 juli 2020 zal de schietschool helaas gesloten blijven. Een en ander zal eerst geëvalueerd moeten alvorens de schietschool weer kan worden opgestart.

Militair Pistool en de geweertraining op de maandagavonden komen tot nader order te vervallen.
Wij zijn ons er van bewust dat de wijze waarop we die schietsport moeten beoefenen niet optimaal is. Bovengenoemde gang van zaken hebben we ingesteld om iedereen de kans te geven om te komen schieten. We hopen dan ook dat dit tijdelijk (zo kort mogelijk) zal zijn en we binnen afzienbare tijd weer als vanouds kunnen genieten van onze sport. We blijven de situatie evalueren en eventueel volgen er aanpassingen op de regels. Voor nu moeten we roeien met de riemen de we hebben en hopen op jullie begrip en medewerking!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Schietsportvereniging Haaksbergen

 

 

Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan!

 

Word bestand: Schietsport-specifiek-protocol-SVH.docx